Izobraževanje arhitektov in projektantov

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ARHITEKTE IN PROJEKTANTE - OGLED SKORAJ NIČENERGIJSKIH IN PASIVNIH STAVB V SLOVENIJI, 25. oktober 2017,  ...več

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ARHITEKTOV 2017

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ARHITEKTOV – ENERGIJSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB

31. marec 2017, 8.45-14.00, Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova predavalnica

Program strokovnega izpopolnjevanja ...več 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE JE PODPRL EKO SKLAD j.s.

 

PREZENTACIJE

Konzorcij pasivna hiša - predstavitev 2017 ...več

Luka Petkovšek: Nepovratne finančne spodbude pri prenovi večstanovanjskih stavb ...več

 

Robert Schild: Zakaj prenavljati v standardu pasivna hiša  ...več

 

Dr. Miha Praznik: Kako s kompleksnim energetskim modeliranjem in optimiranjem zagotavljamo racionalnost v projektih celovitih prenov – primer starejše stolpnice  ...več

 

Dr. Tina Špegelj: Vpliv posameznih rešitev na celovito prenovo obstoječih večstanovanjskih stavb  ...več

 

Irena Hošpel: Sanacija strehe – sistemske rešitve opečnih streh, strešnik na fasadi   ...več

 

Marjeta Lutman: Trajne ravne strehe - dodatna koristna površina obstoječih in novih stavb. Nevarnost gradenj PH »brez projekta in nadzora« - izkušnje iz prakse  ...več

 

Marko Babič, Peter Novak: Naknadna vgradnja centralnega prezračevalnega sistema v primeru obnove večstanovanjskih objektov – posebnosti, primeri in dovoljeni kompromisi  ...več

 

Marcel Rojko, Gernot Pichler : Passivhaus Award 2016 – 1.mesto za razvoj koncepta centralnega prezračevanja in posamičnih komponent   ...več

  

Miloš Kmetič: Energijska prenova soseske v Krškem  ...več

 

Domen Ivanšek: Toplotne/zvočne/požarne izolacije pri prenovi večstanovanjskih objektov  ...več

 

Neža Močnik, RenovActive - Koncept prenove stanovanjske enote  ...več

 

Danijel Lisičić, Aleš Kovač: Prenova fasad večstanovanjskih objektov – primeri iz prakse  ...več

 

Monografija TRAJNOSTNA ZASNOVA ENERGIJSKO UČINKOVITIH ENODRUŽINSKIH HIŠ (Miha Praznik, Martina Zbašnik-Senegačnik). Predstavitev in naročilo: www.fa.uni-lj.si/trajnostna-zasnova ali www.fa.uni-lj.si/monografija.

 

Povezave
Prva stran
Namen
Pasivna hiša
Svetovanje
Bivalno ugodje
Člani
Izobraževanje
Certifikat konzorcija Pasivna hiša
Finančne vzpodbude
Slovenske pasivne hiše
Dosežki članov
Publikacije
Vabila članov
Dnevi pasivne hiše