Izobraževanje arhitektov in projektantov
Fakulteta za arhitekturo UL in Konzorcij pasivna hiša organizirata

Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE -
NOVA REALNOST V ARHITEKTURI 

Spletna aplikacija ZOOM
16. april 2021


PRELIMINARNI PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ...več  

ZAPS za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju priznava pooblaščenim arhitektom 3 kreditne točke iz sklopa C!

IZS - pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

PRIJAVE NA: martina.zbasnik@fa.uni-lj.si

VSEBINE PREDAVANJ:

Predstavitev Konzorcija pasivna hiša, prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik   …več

The challenge of nearly zero energy buildings for architects, Robert Schild, Avstrija   …več

Kratek pregled vsebin, na katere moramo biti pozorni pri poenostavljanju energetskega koncepta pasivne hiše ali celovite prenove družinske hiše v učinkovito sNES, dr. Miha Praznik, GI-ZRMK   …več

Izolacija skoraj nič-energijskih objektov in trajnostno vrednotenje stavb, Domen Ivanšek, Knauf Insulation d.o.o.   …več

Temeljenje pasivnih in skoraj nič-energijskih stavb, Jure Lovšin, Fibran d.o.o.

Zahteve tesnjenja fuge v pasivni in skoraj nič-energijski hiši - od zrakotesnosti do funkcionalnosti Boris Žgajnar, ISO-Chemie GmbH   …več

Strešno okno v nič energijskih objektih – ključne informacije o vgradnji in osvetlitvi, Domen Pogorevc, Velux Slovenija, d.o.o.   …več

Sistemske rešitve in načrtovanje trajnostnih stavb s porobetonom, Miloš Kmetič, Xella porobeton SI, d.o.o.   …več

Reševanje detajlov toplotnih mostov pri projektiranju sNES z novo generacijo opeke z integrirano kameno volno, Irena Hošpel, Wienerberger d.o.o.   …več

Prezračevanje sodobnih stanovanjskih objektov – osnove, Peter Novak, Agregat d.o.o. ...več

Prednosti in izzivi tehnologije X-Lam pri skoraj nič-energijski hiši, Dr. Bruno Dujič, CBD d.o.o.   …več

Raznolikost pasivnih hiš skozi različnost konstrukcijskih sistemov iz lesa, dr. Tina Špegelj, Rihter montažne gradnje d.o.o.   …več

Implementacija trajnostnega vrednotenja stavb v skoraj nič-energijske stavbe, Nataša Teraž Krois, Lumar IG d.o.o.   …več

*********************************************

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ARHITEKTE IN PROJEKTANTE:

OGLED SKORAJ NIČ-ENERGIJSKIH IN PASIVNIH STAVB V SLOVENIJI

sreda, 23. oktober 2019

PROGRAM:

PASIVNA HIŠA ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, LJUBLJANA (v gradnji)

PASIVNA HIŠA LOGATEC (v uporabi)

VEČNAMENSKA DVORANA ŽIRI (v gradnji)

VEČNAMENSKA DVORANA GORENJA VAS (v uporabi)

VRTEC KAMNITNIK, ŠKOFJA LOKA (v gradnji)

KNAUFINSULATION EXPERIENCE CENTER, ŠKOFJA LOKA (v uporabi)

PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD (v uporabi)

SQUASH LAND, LJUBLJANA (v uporabi)

PROGRAM , DODATNE INFORMACIJE...več   

PRIJAVE ZARADI ZASEDENOSTI NISO VEČ MOŽNE!

Člani ZAPS pridobijo za udeležbo 3 kreditne točke - sklop C. Dogovor za pridobitev kreditnih točk na IZS je v teku.


*******************
Fakulteta za arhitekturo UL, Konzorcij pasivna hiša, Eko sklad j.s. in Triple Wood organizirajo

Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI:
stanje, reference, vizija, problematika

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova 12, Ljubljana, Plečnikova predavalnica
5. april 2019

PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ...več 

Triple Wood - kultura trajnostne lesene gradnje v alpski regiji ...več

Konzorcij pasivna hiša - ponudniki znanja, storitev in komponent za pasivne hiše ...več

Vsebine predavanj:

Predstavitev standarda pasivna hiša in Konzorcija pasivna hiša, Prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, UL FA    ...več

Nepovratne finančne spodbude za skoraj nič-energijske javne stavbe, Mag. Silvija Kovič   ...več
EKO SKLAD j.s.

Prednosti lesene masivne konstrukcije pri gradnji javnih objektov za doseganje zrakotesnosti in skoraj nič energijskega standarda, Dr. Bruno Dujič, CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o.   ...več

Požarna varnost lesenih javnih stavb, Milan Hajduković, Slovensko združenje za požarno varnost   ...več

Kako izpolniti zahteve za racionalno in visoko učinkovito javno skoraj nič-energijsko stavbo ter doseči pričakovano kakovost v procesu gradnje, Dr. Miha Praznik, GI-ZRMK   ...več

Oblikovalski in tehnični izziv zelenih streh na javnih stavbah, Marjeta Vide Lutman, Fibran d.o.o.   ...več

Novi standard o dnevni svetlobi – uporaba priporočil za načrtovanje javnih stavb, Neža Močnik, Velux Slovenija, d.o.o.    ...več

Prenova šole v plus-energijski razred, Robert Schild, Saint-Gobain Central Europe  ...več  Brošura - prenova šole ...več

Porobeton in BIM na javnih objektih, Miloš Kmetič, Xella porobeton SI, d.o.o.    ...več

Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih stavb, Dr. Miha Praznik, GI-ZRMK, Irena Hošpel, Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.  ...več

Izvedba detajlov fasade – načrtovanje in pregled izvedbe v praksi, Aleš Kovač, JUB d.o.o.   ...več

Trajnostno načrtovanje, gradnja in BIM orodja, Domen Ivanšek, Knauf Insulation d.o.o.   ...več

 

 

 

 

 

 

*******************
STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ARHITEKTE IN PROJEKTANTE:

OGLED SKORAJ NIČ-ENERGIJSKIH IN PASIVNIH STAVB V SLOVENIJI
sreda, 17. oktober 2018 ---program, prijave, dodatne informacije ...več

 

***********************
Seminar
KAKO PRIPRAVITI IN VODITI UČINKOVIT PROJEKT ZA TRAJNOSTNO SKORAJ NIČ-ENERGIJSKO NOVOGRADNJO
sreda, 30. maj 2018, od 10.00 do 14.00, poslovna stavba Rotonda in Center masivne gradnje Wienerberger na Dunajski 167 v Ljubljani.

Seminar je primarno namenjen lokalnim skupnostim, ki se pojavljajo v vlogi investitorjev za gradnjo stavb splošnega družbenega pomena, ter njihovim načrtovalcem, energetskim svetovalcem in energetskim managerjem ...več

 

***************************
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA ARHITEKTE, PROJEKTANTE IN ENERGETSKE SVETOVALCE

ENERGETSKA PRENOVA STAVB
13. april 2018, Plečnikova predavalnica Fakultete za arhitekturo

Program ...več

Ponudba znanj, storitev in komponent Konzorcija pasivna hiša 2018  ...več

Vsebine predavanj:
- Energetska prenova stavb in predstavitev znanj in storitev Konzorcija pasivna hiša
prof.dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, FA UL  ...več

- Finančne spodbude Eko sklada za prenovo stavb,
mag. Silvija Kovič, Eko sklad j.s. ...več

- Atraktivnost celovitih prenov stanovanjskih stavb povečujejo le racionalne in kvalitetne projektne rešitve,
dr. Miha Praznik, GI-ZRMK ...več

- Zakonodajno-tehnične posebnosti pri energetskih sanacijah stavb,
Domen Ivanšek, Knauf Insulation d.o.o. ...več

- Izzivi vgradnje prezračevalnega sistema na primeru obnove stanovanjske hiše v pasivnem standardu,
Peter Novak, Agregat d.o.o. ...več

- Plus Energieschule Stuttgart 2018,
Rober Schild, Saint-Gobain gradbeni izdelki d.o.o., Sektor Isover ...več

- Sanacija strehe v standardu SNEH,
Irena Hošpel, Winerberger opekarna Ormož, d.o.o.  ...več

- Nadgradnje obstoječih stavb,
dr. Tina Špegelj, Rihter d.o.o. ...več

- Zdaj gre zares! Izoliramo učinkovito in trajno!
Marjeta Vide Lutman, Fibran d.o.o. ...več

- Sanacije betonskih in jeklenih balkonov – Schöck Isokorb® R elementi,
Aleš Žalek, Schöck Bauteile G.m.b.H.  ...več

- Simulation assisted evaluation of the performance of a new generation heat pump compact unit,
Fabian Ochs, Dr.-Ing., Univerza Innsbruck in Pichler d.o.o.  ...več

- Integracija dnevne svetlobe v projekte šol in vrtcev,
Neža Močnik, Velux Slovenija d.o.o.  ...več

- Načrtovanje fasade z orodji BIM,
Boštjan Štravs, Jub d.o.o.  ...več

 

***************************
STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ARHITEKTE IN PROJEKTANTE - OGLED SKORAJ NIČENERGIJSKIH IN PASIVNIH STAVB V SLOVENIJI, 25. oktober 2017...več

***************************
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ARHITEKTOV 2017

***************************
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ARHITEKTOV – ENERGIJSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB
31. marec 2017, 8.45-14.00, Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova predavalnica.

Program strokovnega izpopolnjevanja ...več
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE JE PODPRL EKO SKLAD j.s.


Monografija TRAJNOSTNA ZASNOVA ENERGIJSKO UČINKOVITIH ENODRUŽINSKIH HIŠ (Miha Praznik, Martina Zbašnik-Senegačnik). Predstavitev in naročilo: www.fa.uni-lj.si/trajnostna-zasnova

 

 

Povezave
Prva stran
Namen
Pasivna hiša
Svetovanje
Bivalno ugodje
Člani
Izobraževanje
Certifikat konzorcija Pasivna hiša
Finančne vzpodbude
Slovenske pasivne hiše
Dosežki članov
Publikacije
Vabila članov
Dnevi pasivne hiše
Gradnja pasivne hiše