Namen
Konzorcij pasivna hiša neformalno združenje institucij, podjetij in strokovnjakov, ki s svojo dejavnostjo vzpodbujajo in omogočajo gradnjo pasivnih hiš (poraba energije za ogrevanje do 15 kWh/(m2a)) in zelo dobrih nizkoenergijskih hiš (poraba energije za ogrevanje od 15 kWh/(m2a) do 30 kWh/(m2a)). Ustanovljen je bil z namenom, da približa pasivno hišo končnim uporabnikom in investitorjem – s predstavitvijo koncepta in bivalnega ugodja ter informiranjem o trenutnem stanju in ponudbi v Sloveniji. Konzorcij pasivna hiša deluje pod okriljem Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Konzorcij pasivna hiša povezuje znanstvene in strokovne institucije ter podjetja, ki s svojo dejavnostjo nudijo možnost gradnje ali sanacije pasivnih hiš. Glavne dejavnosti njegovega delovanja so:
- razširjanje informacij in znanja o standardu pasivne hiše ter povečevanje zaupanja stroke in javnosti
- strokovno spremljanje načrtovanja, gradnje in izvedb (novogradenj in sanacij) pasivnih hiš
- preverjanje ustreznosti realiziranih objektov in komponent, ki so potrebne za gradnje in sanacije pasivnih hiš
- predstavitev načrtovalcev, izvajalcev in ponudnikov komponent javnosti ter njihovo medsebojno povezovanje pri projektih
- predstavljanje dosežkov članov na področju realiziranih novogradenj in sanacij strokovni in laični javnosti
- izobraževanje članov Konzorcija pasivna hiša

Povezave
Prva stran
Namen
Pasivna hiša
Svetovanje
Bivalno ugodje
Člani
Izobraževanje
Certifikat konzorcija Pasivna hiša
Finančne vzpodbude
Slovenske pasivne hiše
Dosežki članov
Publikacije
Vabila članov
Dnevi pasivne hiše
Gradnja pasivne hiše