Konzorcij pasivna hiša
Konzorcij pasivna hiša deluje pod okriljem Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani . To neformalno združenje pospešuje in promovira gradnjo pasivnih in dobrih nizkoenergijskih hiš.

Kontakt :
Konzorcij pasivna hiša
UL, Fakulteta za arhitekturo
Zoisova 12
1000 LJUBLJANA

e-pošta:
martina.zbasnik@fa.uni-lj.si

 

DNEVI PASIVNIH HIŠ - 5. do 7. november 2021   

 

 Izključitev odgovornosti :
Vsaka odgovornost Konzorcija pasivna hiša, še posebej za morebitno škodo ali posledice, ki bi nastale z uporabo podatkov in informacij na tej spletni strani, je izključena.
Konzorcij pasivna hiša ne prevzema odgovornosti za točnost, popolnost in aktualnost podatkov na straneh, ki so preko linka povezane z drugimi spletnimi stranmi.

Povezave
Prva stran
Namen
Pasivna hiša
Svetovanje
Bivalno ugodje
Člani
Izobraževanje
Certifikat konzorcija Pasivna hiša
Finančne vzpodbude
Slovenske pasivne hiše
Dosežki članov
Publikacije
Vabila članov
Dnevi pasivne hiše
Gradnja pasivne hiše