Prekinitev študija ("pavziranje")

Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status študenta. Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu. (V času pauziranja se študent ne vpisuje!).

Študenti, ki so prekinili študij na univerzitetnem študiju v letniku, kjer se že izvaja Enovit magistrski študij, nadaljujejo študij po novem programu.

V tem času študent plačuje opravljanje izpitov po ceniku UL ...več 
Na ŠIS-u se lahko študent prijavi na izpit in sistem ga po uspešni prijavi obvesti, da mu bo za opravljeno storitev izstavljen račun, ki ga referat študentu pošlje po pošti.

V višji letnik (ali ponovno  - enkrat v času študija) se lahko študent vpiše šele, ko izpolni objavljene pogoje ali mu vpis odobri KŠZ. Vpisi potekajo samo od začetka julija do konca  septembra (med študijskim letom se ni možno vpisati). "Pavziranje" pomeni, da je študent prekinil študij (oz. da nima statusa študenta).

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, je potrebno za nadaljevanje študija oddati vlogo preko sistema ŠIS in natisnjeno posredovati referatu. Vlogo obravnava Komisija za študijske zadeve FA.

Sklep komisije in izstavljen račun (v skladu s cenikom UL) prejmejo študenti po pošti.

Statut UL opredeljuje nadaljevanje študija po prekinitvi v 155., 156. in 157. členu ...več