INFA

Info o Infi

INFA je Informator Fakultete za Arhitekturo. Izhaja enkrat mesečno med študijskim letom v 400 izvodih.

V.d. urednice: Ajda Kolenbrand
Infa ustvarjalca: Lučka M. LEsjak Sokolič, David Kozamernik
Sodelavci: Rok, Andreja, PEter, Andrej, Boštjan

Uredništvo
INFA Fakulteta za arhitekturo,
Zoisova 12
SI - 1000 Ljubljana

infa@fa.uni-lj.si