Komisija za doktorski študij

Aktualni člani komisije za doktorski študij :

Predsednica: prof. dr. Tadeja Zupančič

Članica: izr. prof. ddr. Petra Čeferin
Član: prof. dr. Aleš Vodopivec
Član: izr. prof. dr. Jaka Bonča
Član: doc. Mitja Zorc
Član: doc. dr. Simon Petrovčič
Član: izr. prof. mag. Vaso Perović

DOKTORSKI ŠTUDIJ NA FAKULTETI ZA ARHITEKTURO UNIVERZE V LJUBLJANI / PHD PROGRAMME AT THE FACULTY OF ARCHITECTURE AT THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA