Komisija za doktorski študij

Člani komisije za doktorski študij (imenovani 30.10.2013, ad6: imenovan 2014):

1. izr. prof. dr. Tadeja Zupančič, predsednica

2. prof. dr. Aleš Vodopivec, član

3. izr. prof.dr. Jaka Bonča, član

4. izr. prof. dr. Petra Čeferin, članica

5. doc. dr. Matej Blenkuš, član

6. doc. Mitja Zorc, član

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ NA FAKULTETI ZA ARHITEKTURO UNIVERZE V LJUBLJANI / PHD PROGRAMME AT THE FACULTY OF ARCHITECTURE AT THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA