Industrijska arhitekturna dediščina 20. stoletja
Namen projekta Industrijska arhitekturna dediščina 20. stoletja je predstaviti manj znani del arhitekturne produkcije, ki je ključno sooblikoval sodobno identiteto našega prostora, vendar do sedaj širšemu občinstvu še ni bil predstavljen pregledno. Poznavanje in razumevanje zgodovine arhitekture je namreč ključnega pomena za razvoj novega, saj omogoča razvojno kontinuiteto, s tem pa oblikovanje lastne prepoznavnosti tudi na tem področju ustvarjanja.

V prvi fazi projekta, ki je bila opravljena v letu 2006, je analizirana prva skupina industrijskih kompleksov. Predstavljeni so v spletnem arhivu, ki ga nameravamo dopolniti v naslednjih fazah, s čimer bomo zaokrožili predstavitev pomembne industrijske arhitekture, nastale v Sloveniji v 20. stoletju.

Ob predstavitvi arhiva industrijske arhitekturne dediščine je spletni portal zastavljen kot izhodišče za raziskovanje industrijske dediščine. Omogoča povezave s pomembnimi domačimi in tujimi institucijami ter združenji, ki se ukvarjajo tudi z dediščino industrializacije, ne samo z industrijsko arhitekturo. Predstavlja tudi projekte, nastale z namenom varovanja in predstavitve območij industrijske dediščine. Vse, ki želite predstaviti lastne predloge s področja prenove in varovanja industrijske dediščine, zato vabimo, da nam posredujete gradivo na naslov za stike.

Sklop Ogrožena dediščina je namenjen predstavljanju aktualnih primerov ogrožene dediščine ter oblikovanju strokovnih mnenj o varovanju in prestrukturiranju opuščenih industrijskih območij.

Ključni del projekta je uvodna fotografska razstava analiziranih kompleksov, ki jih je posnel Miran Kambič. Med 30. 11. in 15. 12. 2006 bo predstavljena v galeriji Fakultete za arhitekturo, pozneje pa v spletni galeriji projekta.


Sonja Ifko, vodja projekta

       Industrijska arhitekturna dediščina