Projekti / Projects
Seznam nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, ki jih FA izvaja v okviru Inštituta za arhitekturo in prostor FA, iz evidence SICRISS / List of research projects from national database  ...več

Nacionalni projekti / National projects

Izbor temeljnih raziskovalnih projektov ARRS:

Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti i urpavljanja z lokalnimi viri v soseskah ...več

Izbor ciljnih raziskovalnih projektov ARRS:

Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja ...več

Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji - evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse ...več

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva ...več

Program ARRS:

Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja ...več

Izbor drugih projektov:  

Industrijska arhitekturna dediščina 20. stoletja - Namen projekta Industrijska arhitekturna dediščina 20. stoletja je predstaviti manj znani del arhitekturne produkcije, ki je ključno sooblikoval sodobno identiteto našega prostora, vendar do sedaj širšemu občinstvu še ni bil predstavljen pregledno ...več

 

Inštitut za arhitekturo in prostor / Institute of Architecture and Physical Planning

Raziskovalci Inštituta za arhitekturo in prostor FA  ...več
Mednarodni projekti / International Projects
 

Aktualni evropski projekti / EU projects in progress - selection:


WRITINGPLACE - Writing Urban Places: New Narratives of the European City / COST / koordinatorica: Klaske Havik (TU Delft) / koordinatorici na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič, Viktorija Bogdanova / 2019-2022 ...več

HICAPS - Historical Castle Parks / INTERREG CENTRAL EUROPE / koordinator: Mestna Občina Velenje / koordinatorica na FA: doc. dr. Sonja Ifko / 2017-2020 ...več

FORECAST ENGINEERING: FROM PAST DESIGN TO FUTURE DECISIONS / ERASMUS+, Strategic Partnerships for higher education / koordinator: Bauhaus-Universitate Weimar / koordinatorica na UL: izr. prof. dr. Tatjana Isaković / koordinator na FA: dr. Simon Petrovčič / 2016-2019 ...več

KLABS -  Creating the Network of Knowledge labs for Sustainable and Resilient Environment / ERASMUS+ KA2 / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Alenka Fikfak / 2016-2019 ...več

INTERPID - Interdisciplinarity in research programming and funding cycles / COST Action / predstavnika za Slovenijo: doc. dr. Alenka Fikfak / FA in asist. dr. Matej Nikšič, UI / 2015-2019 ...več

PUT-UP ISTRE - Prostorska ureditev območja - notranjost in primorje Istre / Evropsko teritorialno sodelovanje / koordinator: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije / koordinator na FA: prof. mag. Peter Gabrijelčič / 2015-16 ...več

PKP - Po kreativni poti do praktičnega znanja / ESF (ESS) / koordinator: UL / koordinator na FA: doc. dr. Alenka Fikfak / 2015 ...več

Future Cities / program: LLL (VŽU), Erasmus  / koordinator: TU Berlin / koordinator na FA: doc. dr. Alenka Fikfak / 2013 (Venice Case Studies), 2014, 2015 ...več

Internacionalizacija Univerze v Ljubljani / program: ESF (ESS) / Koordinator: Univerza v Ljubljani / koordinator na FA: doc. dr. Alenka Fikfak / 2014-2015 ...več

ADAPTr - Architecture, Design and Art Practice Training - Research / 7. okvirni program (7th FP) / Koordinator: KU Leuven / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič / 2013-2016  ...več

SEHSI-Regional sustainable development on the basis of eco-human synergetic interaction (multidisciplinary training course for MSc, PhD and LLL students in engineering) / Koordinator: Tehniška univerza na Dunaju / koordinator na FA: doc. mag. Tadej Glažar  2013-2016 ...več

KUL - Kakovost - Univerza v Ljubljani / program: ESF (ESS) / Koordinator: Univerza v Ljubljani / koordinator na FA: asist.Andrej Mahovič / 2012-2015 ...več

RESEARCH - Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in Line with EU Standards / Tempus / Koordinator: Univerza v Črni gori / koordinator na FA: prof. mag. Peter Gabrijelčič / 2012-2015 ...več

Izbor drugih aktualnih mednarodnih projektov  / other current international projects, selection:

Korespondence - tematska številka revije AR Arhitektura Raziskave / Correspondences - thematic issue of peer-reviewed research journal AR Architecture, Research ...več

CA²RE  - Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research ...več

 

Izbor evropskih projektov, zaključenih v zadnjih desetih letih / projects, finished during the last ten years - selection:

KC-TIGR - Kompetenčni center TRAJNOSTNO IN INOVATIVNO GRADBENIŠTVO / Competence Centre sustainable and innovative construction / ERDF / koordinator na FA: prof. mag. Peter Gabrijelčič /  2010-2013 ...več 

ARCHI21 – Architectural and Design based Education  and Practice through Content & Language Integrated Learning using Immersive Virtual Environments for 21st Century Skills / program: LLP (VŽU) / koordinator: Ecole nationale superieure d'architecture Paris-malaquais (Fr.) / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič  / 2010-2013 …več   ARCHI21 ...več

WaRe - Waterfront regeneration / program LLP - Grundtvig / koord.: Centro Internazionale Citta d'Aqua (It.) / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Lučka Ažman Momirski / 2011-2013 ...več

ATRIUM – Architecture of Totalitarien Regimes of the XXth Century in Urban Management  / program: SEE (JVE) / koordinator: Občina Forli (It.) / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič / 2011-2013 …več  ATRIUM ...več

STRAIGHTSOL - Strategies and measures for smarter urban freight solutions / program 7FP - 7. okvirni program / koordinator: Transportokonomisk institut (Norv.) / koordinator na FA: prof. mag. Peter Gabrijelčič / 2011-2014 ...več

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE / program ESF (ESS) / vodja projekta: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski / 2012 ...več

OBALNE PREOBRAZBE: IZOLA VZHOD / program ESF (ESS) / vodja projekta: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski / 2012 ...večWINDS - Web based Intelligent Design Tutoring System / 5. Okvirni program / koordinator: Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica - Ancona / koordinator na FA: prof. Janez Koželj / 2000-2004 …več

Re Urban Mobil / 5. Okvirni program / koordinator: mesto Leipzig / koordinator na FA: prof. dr. Peter Fister / 2002-2005 /  …več 

ALPTER – Terraced Landscapes of the Alpine Arc / program: INTERREG IIIB / koordinator: regija Veneto  / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski / 2004-2007 ...več

VIPA  - Virtual Campus for Virtual Space Design Provided for European Architects / program: Elearning / koordinator: Adm-Graz / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič / 2005-2007

DIVE – Designing and Inhabiting Virtual Environments / program: LLL (VŽU), Erasmus  / koordinator: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič  /  2008 (Skipping Dimensions in Ljubljana) …več, 2009 (Humanization of Virtual Environments) …več, 2010 (Bridging the Gap between Physical and Virtual) …več 

Izbor drugih mednarodnih projektov, zaključenih v zadnjih desetih letih / other international projects, finished during the last ten years - selection:

ECAADE 2011 - RESPECTING FRAGILE PLACES - 29th conference on Education in Computer Aided Architectural design in Europe ...več