Projekti / Projects
Seznam nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, ki jih FA izvaja v okviru Inštituta za arhitekturo in prostor FA, iz evidence SICRISS / List of research projects from national database  ...več

Nacionalni projekti / National projects

Izbor temeljnih raziskovalnih projektov ARRS:

Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij ...več

Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah ...več in še ...več

Izbor ciljnih raziskovalnih projektov ARRS:

Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja ...več

Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji - evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse ...več

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva ...več

Program ARRS:

Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja ...več

Izbor drugih projektov:  

Industrijska arhitekturna dediščina 20. stoletja - Namen projekta Industrijska arhitekturna dediščina 20. stoletja je predstaviti manj znani del arhitekturne produkcije, ki je ključno sooblikoval sodobno identiteto našega prostora, vendar do sedaj širšemu občinstvu še ni bil predstavljen pregledno ...več

 

Inštitut za arhitekturo in prostor / Institute of Architecture and Physical Planning

Raziskovalci Inštituta za arhitekturo in prostor FA  ...več
Mednarodni projekti / International Projects
 

Aktualni evropski projekti / EU projects in progress - selection:


A-place - Linking places through networked artistic practices/Creative Europe (EACEA)/ koordinatorska institucija: La Salle School of Architecture, Fundacio Privada Universitat i Tecnologia, Barcelona/ koordinatorica na FA : prof. dr. Tadeja Zupančič / 2019-23 ...več

WECount - Citizens Observing UrbaN Transport / H2020 / koordinatorska institucija: Transport & Mobility Leuven / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski / 2019-2021 ...več

CA2RE+ - Collective Evaluation of Design Driven Doctoral Training / Erasmus+ Strateško partnerstvo / koordinatorska institucija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / koordinatorica: prof. dr. Tadeja Zupančič / 2019-21 

kuLTura - Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse. Baština Jaske i Črnomlja također može biti 'cool'. Za sve. / INTERREG Slovenia Hrvaška 2014-2020 / koordinatorska institucija: Grad Jastrebarsko / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Alenka Fikfak / 2018-2020

WRITINGPLACE - Writing Urban Places: New Narratives of the European City / COST / koordinatorska institucija: TU Delft / koordinatorici na FA: prof. dr. Tadeja Zupančič, Viktorija Bogdanova / 2019-2022 ...več

HICAPS - Historical Castle Parks / INTERREG CENTRAL EUROPE / koordinatorska institucija: Mestna Občina Velenje / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Sonja Ifko / 2017-2020 ...več

FORECAST ENGINEERING: FROM PAST DESIGN TO FUTURE DECISIONS / ERASMUS+, Strategic Partnerships for higher education / koordinatorska institucija: Bauhaus-Universitate Weimar / koordinator na FA: dr. Simon Petrovčič / 2016-2019 ...več

KLABS -  Creating the Network of Knowledge labs for Sustainable and Resilient Environment / ERASMUS+ KA2 / koordinatorska institucija: Univerza v Sremski Mitrovici / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Alenka Fikfak / 2016-2019 ...več

INTERPID - Interdisciplinarity in research programming and funding cycles / COST Action / koordinatorska institucija: Univerza v Lisboni / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Alenka Fikfak / 2015-2019 ...več

Izbor drugih aktualnih mednarodnih projektov  / other current international projects, selection:

Korespondence - tematska številka revije AR Arhitektura Raziskave / Correspondences - thematic issue of peer-reviewed research journal AR Architecture, Research ...več

CA²RE  - Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research ...več

 

Izbor evropskih projektov, zaključenih v zadnjih desetih letih / projects, finished during the last ten years - selection:

INSPIRATION - INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research AcTION / H2020 / koordinatorska institucija: Umveltbundesamt / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski / 2015-18 ...več

PUT-UP ISTRE - Prostorska ureditev območja - notranjost in primorje Istre / Evropsko teritorialno sodelovanje / koordinatorska institucija: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije / koordinator na FA: prof. mag. Peter Gabrijelčič / 2015-16 ...več

PKP - Po kreativni poti do praktičnega znanja / ESF (ESS) / koordinatorska institucija: UL / koordinatorica na FA: doc. dr. Alenka Fikfak / 2015 ...več

Future Cities / program: LLL (VŽU), Erasmus  / koordinatorska institucija: TU Berlin / koordinatorica na FA: doc. dr. Alenka Fikfak / 2013 (Venice Case Studies), 2014, 2015 ...več

Internacionalizacija Univerze v Ljubljani / program: ESF (ESS) / koordinatorska institucija: Univerza v Ljubljani / koordinatorica na FA: doc. dr. Alenka Fikfak / 2014-2015 ...več

ADAPTr - Architecture, Design and Art Practice Training - Research / 7. okvirni program (7th FP) / koordinatorska institucija: KU Leuven / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič / 2013-2016  ...več

SEHSI-Regional sustainable development on the basis of eco-human synergetic interaction (multidisciplinary training course for MSc, PhD and LLL students in engineering) / Koordinator: Tehniška univerza na Dunaju / koordinator na FA: doc. mag. Tadej Glažar  2013-2016 ...več

KUL - Kakovost - Univerza v Ljubljani / program: ESF (ESS) / koordinatorska institucija: Univerza v Ljubljani / koordinator na FA: asist.Andrej Mahovič / 2012-2015 ...več

RESEARCH - Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in Line with EU Standards / Tempus / koordinatorska institucija: Univerza v Črni gori / koordinator na FA: prof. mag. Peter Gabrijelčič / 2012-2015 ...več

KC-TIGR - Kompetenčni center TRAJNOSTNO IN INOVATIVNO GRADBENIŠTVO / Competence Centre sustainable and innovative construction / ERDF / koordinatorska institucija: Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo / koordinator na FA: prof. mag. Peter Gabrijelčič /  2010-2013 ...več 

ARCHI21 – Architectural and Design based Education  and Practice through Content & Language Integrated Learning using Immersive Virtual Environments for 21st Century Skills / program: LLP (VŽU) / koordinatorska institucija: Ecole nationale superieure d'architecture Paris-malaquais (Fr.) / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič  / 2010-2013 …več   ARCHI21 ...več

WaRe - Waterfront regeneration / program LLP - Grundtvig / koord.: Centro Internazionale Citta d'Aqua (It.) / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Lučka Ažman Momirski / 2011-2013 ...več

ATRIUM – Architecture of Totalitarien Regimes of the XXth Century in Urban Management  / program: SEE (JVE) / koordinatorska institucija: Občina Forli (It.) / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič / 2011-2013 …več  ATRIUM ...več

STRAIGHTSOL - Strategies and measures for smarter urban freight solutions / program 7FP - 7. okvirni program / koordinatorska institucija: Transportokonomisk institut (Norv.) / koordinator na FA: prof. mag. Peter Gabrijelčič / 2011-2014 ...več

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE / program ESF (ESS) / koordinatorska institucija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / koordinatorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski / 2012 ...več

OBALNE PREOBRAZBE: IZOLA VZHOD / program ESF (ESS) / vodja projekta: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski / 2012 ...večWINDS - Web based Intelligent Design Tutoring System / 5. Okvirni program / koordinatoska institucija: Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica - Ancona / koordinator na FA: prof. Janez Koželj / 2000-2004 …več

Re Urban Mobil / 5. Okvirni program / koordinatorska institucija: mesto Leipzig / koordinator na FA: prof. dr. Peter Fister / 2002-2005 /  …več 

ALPTER – Terraced Landscapes of the Alpine Arc / program: INTERREG IIIB / koordinatorska institucija: regija Veneto  / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski / 2004-2007 ...več

VIPA  - Virtual Campus for Virtual Space Design Provided for European Architects / program: Elearning / koordinatorska institucija: Adm-Graz / koordinatorica na FA: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič / 2005-2007

DIVE – Designing and Inhabiting Virtual Environments / program: LLL (VŽU), Erasmus  / koordinatorska institucija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / koordinatorica: izr. prof. dr. Tadeja Zupančič  /  2008 (Skipping Dimensions in Ljubljana) …več, 2009 (Humanization of Virtual Environments) …več, 2010 (Bridging the Gap between Physical and Virtual) …več 

Izbor drugih mednarodnih projektov, zaključenih v zadnjih desetih letih / other international projects, finished during the last ten years - selection:

ECAADE 2011 - RESPECTING FRAGILE PLACES - 29th conference on Education in Computer Aided Architectural design in Europe ...več