Strokovno izpopolnjevanje arhitektov
Na Fakulteti za arhitekturo skrbimo za strokovno izobraževanje arhitektov tudi po diplomi. Znanje, pridobljeno v času študija, je potrebno ves čas nadgrajevati, saj razvoj prinaša nova dognanja, gradiva in tehnologije, ki jih je potrebno osvojiti. Vsebine strokovnih izpopolnjevanj so različne in se prilagajajo trenutnim potrebam. V zadnji letih so to energijsko varčne hiše. Počasi si utirajo pot tudi v zavest slovenskih projektantov. Ne le zaradi vse večjega povpraševanja investitorjev, ampak tudi zaradi zaostrene zakonodaje na tem področju.

Prenovljena Direktiva 2010/31/EU evropskega parlamenta in sveta, ki je bila sprejeta 19. maja 2010, zapoveduje, da bodo morale biti do 31. decembra 2010 vse nove stavbe skoraj ničenergijske, že od 31. decembra 2018 bo to veljalo za vse nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki. Te zahteve so že upoštevane v slovenskem Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah 52/10, ki je v polni veljavi od 1. januarja 2011. Do leta 2015 se predvideva objava vmesnega cilja, ki bo zaostril trenutne zahteve po energijski učinkovitosti do končnega cilja ob koncu tega desetletja – skoraj ničenergijske hiše.

Trenutno zakon še ne predpisuje, kako doseči zahteve skoraj ničenergijske hiše. V praksi pa je že dolgo tak energijski razred standard pasivna hiša. V zadnjih letih se je razširil že po vseh celinah, v Evropi je pasivnih hiš okrog 35.000. Poleg enodružinskih in večstanovanjskih hiš v standardu pasivna hiša so zgrajene številne šole, vrtci, poslovne stavbe, proizvodni prostori, športni objekti, trgovine, cerkve, muzeji itd. tudi zapor. Možne so tudi sanacije starih in energijsko neučinkovitih stavb v standard pasivna hiša.

Načrtovanje pasivnih hiš je nekoliko drugačno od običajne prakse. Predvsem v smislu doslednega upoštevanja vseh gradbeno-fizikalnih zakonitosti v toplotnem ovoju. Znanja, ki so potrebna za načrtovanje in izvedbo pasivne hiše posredujemo na strokovnih izpopolnjevanjih na Fakulteti za arhitekturo. Informacije so vedno strokovne, celovite in na najvišjem kakovostnem nivoju. Predavatelji so domači in tuji strokovnjaki, ki se več let uspešno ukvarjajo s pasivnimi hišami. Udeleženci strokovnih izpopolnjevanj prejmejo zbornik, v katerem so zbrana vsa predavanja strokovnjakov v obliki člankov in tudi druge informacije. V okviru strokovnih izpopolnjevanj je organizirana strokovna razstava komponent in gradiv za pasivno hišo, na kateri strokovnjaki iz sodelujočih podjetij svetujejo udeležencem.

Prijave
Leto 2012
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE »PASIVNA HIŠA 2012«
Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani organizira 8. strokovno podiplomsko izpopolnjevanje, ki bo 16. marca 2012 s pričetkom ob 9.00 v Plečnikovi predavalnici na fakulteti na Zoisovi 12 ...več

PRIJAVA IN INFORMACIJE: martina.zbasnik@fa.uni-lj.si

Leto 2011
Pasivna hiša – tukaj in zdaj! In ogled pasivnih hiš v okolici Ljubljane
10. junij 2011 od 8.30 do 18.00 …več

Leto 2010
Kako odpraviti toplotne mostove v pasivni in nizkoenergijski hiši?
11.junij.2010 od 8.30 do 15.00 ...več

Leto 2009
Pasivna hiša – realnost tudi v Sloveniji.
5.junij.2009 od 8.30 do 15.00 ...več

Leto 2008
Pasivne hiše - Novogradnje in sanacije. 
30. maj 2008 od 8.30 do 15.00 ...več

Leto 2007
Pasivna hiša.
15.junij.2007 od 8.30-15.00 ...več

Leto 2006
Od nizkoenergijskih do pasivnih hiš.
9.junij 2006 od 8.30-15.00 ...več

Leto 2005
Steklene fasade.
17.junij.2005 od 8.00-15.00 ...več

Leto 2004
Lesene fasade.
11.junij.2004 od 8.00-15.00 ...več