Komisija za študijske zadeve
 Člani Komisije za študijske zadeve v štud. letu 2020/21:

 1. prof.mag. Tomaž Krušec, predsednik KŠZ,
  prodekan za študijske zadeve
 2. prof.dr. Jaka Bonča
 3. prof.dr. Alenka Fikfak
 4. prof.mag. Tadej Glažar
 5. prof.dr. Tomaž Novljan
 6. prof.mag. Anja Planišček 
 7. prof. Maruša Zorec
 8. predstavnik ŠSFA
 9. predstavnik ŠSFA

Kontaktna oseba za študentske vloge v referatu za študentske zadeve:
Ana Simoniti, mag.ekon.ved.
Tel.: +386 1 200 07 10, E-pošta: ana.simoniti@fa.uni-lj.si


SEJE KŠZ v štud. letu 2021/22:

Vse vloge za KŠZ je potrebno oddati v ŠIS-u in po e-pošti.
Vlogo skupaj z morebitnimi prilogami obvezno združite v eno PDF datoteko in pošljite po e-pošti na e-naslov: ksz@fa.uni-lj.si.

Vlogo oddate pod kategorijo  'Prošnje' oz. v primeru, da gre za oddajo vloge za odobritev teme zaključnega dela, vlogo oddate pod kategorijo 'Zaključek študija'. V ŠIS naložite tudi vse priloge.
Vloge, ki preko ŠIS-a ne bodo oddane, na seji KŠZ ne bodo obravnavane.

Vse vloge, ki ste jih oddali pod kategorijo 'Prošnje' morate obvezno oddati tudi v PDF obliki po e-pošti na ksz@fa.uni-lj.si.   Če vloge v PDF obliki ne boste oddali, vloga na seji ne bo obravnavana.
Priložite tudi vsa dokazila in priloge. Ime datoteke, ki jo pošljete po e-pošti, mora vsebovati ime in priimek študenta.

Vsi, ki želite oddati vlogo za Spremembo ali Podaljšanje teme zaključnega dela, morate izpolniti PDF obrazec ...več 
Izpolnjen obrazec skupaj s potrjeno vlogo za odobritev teme pošljite po e-pošti na: katja.knez@fa.uni-lj.si

Nepopolne in nepodpisane vloge bodo zavrnjene. Držati se morate rokov za oddajo vlog. Vloge, ki bodo oddane po roku, ki je predviden za oddajo, bodo obravnavane na naslednji seji.
Vloge se trenutno v fizični obliki in po navadni pošti NE oddajajo.
______________________________________________________________
Sestanek KŠZ     ROK ZA                 Datum seje       Reševanje vlog in
za mesec           ODDAJO VLOG:                         obveščanje študentov do:
________________________________________________________________________
OKTOBER          4.10.2021               5.10.2021          22.10.2021      

NOVEMBER        3.11.2021               9.11.2021          19.11.2021

DECEMBER        1.12.2021               7.12.2021          17.12.2021

JANUAR            21.12.2021              4.1.2022           24.1.2022          
                                     
FEBRUAR          26.1.2022                1.2.2022           11.2.2022

MAREC             23.2.2022                1.3.2022           11.3.2022

APRIL              30.3.2022                 5.4.2022           15.4.2022    

MAJ                 25.4.2022                 3.5.2022            13.5.2022

JUNIJ               1.6.2022                   7.6.2022            17.6.2022      
 
JULIJ                 29.6.2022              5.7.2022            15.7.2022

SEPTEMBER       24.8.2022              30.8.2022            6.9.2022

                            12.9.2022               14.9.2022          16.9.2022

________________________________________________


SPREJEM PRITOŽB na sklepe seje KŠZ z dne 14.9.2022 (izjemni vpisi) do ponedeljka, 19.9.2022 do 12. ure

Obravnava pritožb (senat FA): sreda, 21.9.2022
Obveščanje o sklepih senata: četrtek, 22.9.2022

Zadnji dan vpisa za 1. in 2. stopnjo: ponedeljek, 26.9.2022

 

 
ODDAJA VLOG
 ...več

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik v skladu z akreditiranim študijskim programom:

- Enoviti magistrski študij Arhitektura ...več   

- Univerzitetni študij Urbanizem ...več 

- Magistrski študij Urbanizem ...več