Študijski program Arhitektura

Nosilec Predmet Letnik (skupina) Opis predmeta
Ažman Momirski Lucija Razvoj urbanizma 4  
Ažman Momirski Lucija Arhitekturne analogije IP A2  
Ažman Momirski Lucija Akcijsko planiranje in strateško presojanje IP A3  
Ažman Momirski Lucija Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi IP B1  
Ažman Momirski Lucija Arhitektura in arheologija IP B3  
Ažman Momirski Lucija Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Belušič Leon Predstavitvene tehnike 2 1  
Belušič Leon Oblikovanje predmetov IP B1  
Belušič Leon Prostoročno risanje IP B4  
Belušič Leon Projektiranje 4, 5    
Blenkuš Matej Konstrukcije 1 3  
Blenkuš Matej Konstrukcije 2 3  
Blenkuš Matej Konstrukcije industrijski objektov IP B5  
Blenkuš Matej Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Bonča Jaka Osnove likovne teorije 2  
Bonča Jaka Predstavitvene tehnike 1 1  
Bonča Jaka Oblikovne zasnove IP B1  
Botas Kenda Boštjan Grafika za arhitekte IP B4  
Čeferin Petra Zgodovina in teorija arhitekture 1 2  
Čeferin Petra Analiza sodobne arhitekture IP A2
Čeferin Petra Arhitekturna teorija in kritika IP A2
Čerpes Ilka Urbanistično načrtovanje 4  
Čerpes Ilka Projektiranje 4, 5    
Čudina Mirko Akustika prostora IP B5  
Debevec Leon Sakralne stavbe IP A1  
Debevec Leon Elementi klasične kompozicije IP B2  
Debevec Leon Projektiranje 5    
Dešman Mihael Zgodovina in teorija arhitekture 2 3  
Dešman Mihael Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Deu Živa Prenova arhitekture in konservatorstvo 4  
Deu Živa Celovito varstvo stavbne dediščine IP B3  
Deu Živa Projektiranje 4, 5    
Ettlinger Or Arhitektura virtualnega prostora IP B4
Ettlinger Or Projektiranje 5    
Ettlinger Or  Digitalne metode in predstavitve 1
Fikfak Alenka Rurizem in ruralna arhitektura IP A3  
Fikfak Alenka Naselbinska kultura IP B1  
Fikfak Alenka Projektiranje 4, 5    
Florijančič Miloš Arhitekturno oblikovanje 2 2  
Florijančič Miloš Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Gabrijelčič Peter Osnove urbanizma 2  
Gabrijelčič Peter Krajinska arhitektura 4  
Gabrijelčič Peter Prostor in rekreacija IP B1
Gabrijelčič Peter Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Gazvoda Davorin Oblikovanje zelenih površin IP B1  
Glažar Tadej Arhitekturno oblikovanje 1 1  
Glažar Tadej Družbene stavbe IP A1  
Glažar Tadej Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Hočevar Marjan Urbana sociologija 5  
Hudnik Špela Predstavitvene tehnike 1 1  
Ifko Sonja Industrijske stavbe IP A1  
Ifko Sonja Interpretacija dediščine IP A2  
Ifko Sonja Varstvo sodobne arhitekturne dediščine IP B3  
Ifko Sonja Projektiranje 4, 5    
Jeza Primož Kreativno oblikovanje IP B2
Jeza Primož Projektiranje 4, 5    
Zupančič Domen Vernakularna arhitektura IP B1  
Kilar Vojko Statika 1  
Kilar Vojko Konstruiranje in dimenzioniranje 2  
Kilar Vojko Gradbena mehanika 3  
Kilar Vojko Zasnova konstrukcij IP B5  
Kobe Jurij Arhitekturno oblikovanje 4 4  
Kobe Jurij Oprema prostora IP A1  
Kobe Jurij Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Koselj Nataša Slovenska arhitektura 20. stoletja IP A2  
Koželj Janez Urbanistično oblikovanje 3  
Koželj Janez Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Krečič Peter Umetnostna zgodovina IP B2  
Krušec Tomaž Arhitekturno oblikovanje 2 2  
Krušec Tomaž Arhitekturno oblikovanje 3 3  
Krušec Tomaž Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Kušar Domen Opisna geometrija 1  
Kušar Domen Splošna varnost 5  
Kušar Domen Gradbena prefabrikacija IP B5  
Lah Ljubo Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu IP A2  
Lah Ljubo Integralnost prenov IP B3  
Lah Ljubo Projektiranje 4, 5    
Lakner Mitja Matematika 1  
Marolt Peter Likovno oblikoslovje IP B2
Marolt Peter Detajl v interierju IP B5
Marolt Peter Projektiranje 4, 5    
Medved Sašo Gradbena fizika 2  
Medved Sašo Tehnologija instalacij 3  
Medved Sašo Energijsko ekološka presoja stavb IP B5  
Novljan Tomaž Barve v arhitekturi 2  
Novljan Tomaž Svetloba v arhitekturi IP B1  
Novljan Tomaž Projektiranje 4, 5    
  Predstavitvene tehnike 1 1  
  Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Perović Vaso J. Arhitekturno oblikovanje 4 4  
Perović Vaso J. Tehnologija fasadnega ovoja 4
Perović Vaso J. Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5  
Pogačnik Andrej Teorija prostorskega in regionalnega načrtovanja IP A3  
Polič Marko Okoljska psihologija IP B2  
Rakar Albin Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo IP A3  
Rakar Albin Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin IP A3  
Sadar Jurij Predstavitvene tehnike 3 3  
Sadar Jurij Asanacije in adaptacije IP B3  
Sadar Jurij Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Slivnik Lara Konstrukcijski sistemi IP B 5.3
Šubic-Kovač Maruška Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo IP A3  
Šubic-Kovač Maruška Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin IP A3  
Toš Igor Antropologija arhitekture IP A2  
Toš Igor Teorija arhitekturnega projektiranja IP B2  
Toš Igor Projektiranje 5    
Turk Žiga Računalniško podprta arhitektura IP B4
Uršič Matjaž Urbana sociologija 5  
Vodopivec Aleš Zgodovina in teorija arhitekture 3 4  
Vodopivec Aleš Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Zbašnik Senegačnik Martina Tehnologija gradnje in gradivo 2  
Zbašnik Senegačnik Martina Ekološka načela gradnje IP A2  
Zbašnik Senegačnik Martina Projektiranje 4, 5    
Zorec Maruša Arhitekturno oblikovanje 1 1  
Zorec Maruša Idiomatika prostora IP B2  
Zorec Maruša Projektiranje 1, 2, 3, 4, 5    
Zorc Mitja Materiali in oblike 1  
Zupančič Domen Upravljanje v arhitekturi 4  
Zupančič Domen Rekreacijske stavbe IP A1  
Zupančič Domen Projektiranje 4, 5    
Zupančič Tadeja Osnove urbanizma 2  
Zupančič Tadeja Gradbena in urbanistična zakonodaja 5  
Zupančič Tadeja Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu IP A2  
Zupančič Tadeja Multimedijski prostor IP B4  
Zupančič Tadeja Projektiranje 4, 5    
Predmetnik

DODIPLOMSKI


SEZNAMI PREDAVANJ za štud. leto:
- 2015/16 ...več
- 2014/15 ...več    
- 2013/14 ...več
- 2012/13 ...več 
- 2011/12 ...več
- 2010/11 ...več

ŠTUDIJSKI PROGRAMI:
-
Enoviti magistrski študijski program januar 2010
(predstavitev študijskega programa) ...več
- Enoviti magistrski št.prog.arh. 2007/2008 ...več
- Univerzitetni študijski program 2003/04 ...več


PODIPLOMSKI

- Doktorski študijski program arhitektura 2012/2013 ...več
- Doctoral study programme architecture 2012/2013 ...link