Vloge
UNIVERZITETNI ŠTUDIJ, ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ:

Študenti lahko preko sistema ŠIS (NAVODILA...več) oddajo naslednje vloge za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve:

- Vloga za nadaljevanje študija (po prekinitvi)
- Vloga za priznanje izpitov
- Vloga za zamenjavo izbirnega predmeta
- Vloga za podaljšanje statusa
- Vloga za prehod v višji letnik (brez izpolnjenih pogojev)
- Vloga za ponovni vpis v letnik (brez izpolnjenih pogojev)
- Vloga za prepis iz izrednega na redni študij
- Vloga za vzporedni vpis
- Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom 
- Vloga za komisijsko opravljanje izpita (4. in 5. opravljanje izpita) 

Vloge, ki jih obravnava Komisija za študijske zadeve, oddajte v skrinjico pred referatom za študentske zadeve. 

 

OSTALE VLOGE IN POTRDILA:

- Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom ...več 

- Izdaja dvojnika diplome ali študentske izkaznice...več

- Zamenjava mentorja seminarja  ...več

- Potrdilo za uporabo podatkov ...več   

- Confirmation for the acquisition of data ...več 

- Potrdilo za dodelitev odpadnega papirnega oz. kartonskega materiala
  (potrebno se je predhodno dogovoriti v Duropacku) ...več  

- Obrazec POTRDILO O ŠTUDIJSKI PRAKSI študentje osebno prevzamejo v referatu za študentske zadeve.
Navodila za opravljanje študijske prakse 1 in 2 so v e-učilnici.

- Obrazec POTRDILO O ŠTUDIJSKI PRAKSI / URBANIZEM študentje osebno prevzamejo v referatu za študentske zadeve.
Navodila za opravljanje študijske prakse so objavljena na tej strani ...več

- Obrazec POTRDILO O OPRAVLJENEM SISTEMATSKEM ZDRAVNIŠKEM PREGLEDU ...več

- Prošnja za IZPIS ...več

- Vloga za zunanji izbirni predmet  ...več
   (za študente Urbanizma 1. in 2. st.)


ZA ŠTUDENTE DRUGIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV:

- vpis zunanjih izbirnih predmetov na študijskih programih 1. ali 2. stopnje FA UL ...več     Enoviti magistrski študij Arhitektura - ZAKLJUČNO DELO (ZD):

- Vloga za predhodno odobritev teme ZD na EMŠA ...več   
- Vloga za odobritev teme ZD na EMŠA ...več  
- Vloga za odobritev spremembe ali dopolnitve teme ZD na EMŠA ...več 
- Vloga za odobritev pisanja ZD v angleškem jeziku na EMŠA ...več 
- Vloga za podaljšanje teme ZD na EMŠA ... več  
- Vloga za ODOBRITEV PREGLEDA zaključnega dela ...več

 
Univerzitetni študijski program 1.st. Urbanizem
- ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA:

- Vloga za odobritev teme diplomskega dela ...več  eng version ...more 
- Vloga za odobritev podaljšanja veljavnosti teme diplomskega dela ...več
- Vloga za odobritev pregleda diplomskega dela ...več 
- Več podatkov na tej povezavi …več


Magistrski študijski program 2.st. Urbanizem
- ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA:

- Vloga za odobritev teme magistrskega dela ...več eng version ...more 
- Vloga za odobritev podaljšanja veljavnosti teme magistrskega dela ..več
- Vloga za odobritev pregleda magistrskega dela ...več 
- Več podatkov na tej povezavi …večDOKTORSKI ŠTUDIJ ARHITEKTURA (od 2009/10 dalje):

- Osnutek načrta doktorskega študija ...več
  (za vpis v 1. letnik)
- Doctoral Study Plan - Draft ...link

- Načrt doktorskega študija ...več 
  (za izvedbo predmeta  "Predstavitev načrta doktorskega študija" v 1. letniku, za vpis neposredno v 2. ali 3. letnik študija)
- Doctoral study plan ...link

- Vloga za nadaljevanje študija po prekinitvi ...več
- Vloga za zamenjavo mentorja (mentorske skupine) ...več
- Vloga za zamenjavo izbirnega predmeta ...več
- Vloga - Oddaja vezanih doktorskih disertacij ...več