prof. dr. Vojko Kilar, univ.dipl.inž.grad.
Fakulteta za arhitekturo, kabinet št. 68
Predavatelj za predmete:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ:
- Statika - obvezni, 1. letnik
- Osnove gradbene mehanike (OGM) - obvezni, 3. letnik
- Zasnova konstrukcij (ZK) - izbirni, 4. letnik
- Konstrukcije (predmet se izvaja na ALUO) - obvezni, 2. letnik

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:
- Računalniško podprta zasnova sodobnih konstrukcij


Konzultant
za zasnovo konstrukcij pri seminarskih in diplomskih nalogah.


Mentor oz. somentor
pri diplomskih, specialističnih, magistrskih in doktorskih nalogah.

Kontakt
tel.: 01/ 2000 720; e-mail: vojko.kilar@fa.uni-lj.si

Govorilne ure:
Ob sredah od 12 do 13 ure.

 
Biografija - Življenjepis ...več

Bibliografija (COBISS) ...več