izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, univ. dipl. inž. arh.

Fakulteta za arhitekturo, kabinet 16


Dodiplomski študij
Nosilka predmetov:
- Arhitekturne analogije
- Akcijsko planiranje in strateško načrtovanje
- Arhitektura in arheologija
- Projektiranje in kompozicija IV, V
- Diplomska dela


Podiplomski študij
Nosilka predmeta:
- Arhitekturne analogije


Biografija
Osebni podatki, izobrazba, projekti, pedagoško delo, itd. ...več


Kontakt:
tel.: 01/2000 734; e-mail: lucija.azman@fa.uni-lj.si

Govorilne ure: četrtek: 11.00 – 13.00