Arhitekturna teorija in kritika 2
Št. ur: 40

Predavatelj: prof.dr.Fedja Košir, univ.dipl.inž.arh.

Predhodniki (Morris & Sullivan). Loos. Razkroj tradicije: funkcionalizem. Bauhaus v. Cranbrook. Le Corbusier: “architecte & urbaniste”. Atenska listina. Totalitarizem: Italija & Nemčija. Moderno slikarstvo & design. Strukturalizem in trabanti. Eksorcisti (Venturi & Rossi). Analitiki (Rowe). Dekonstruktivizem.

Izbirni predmeti - Splošni
Arhitekturna teorija in kritika 2
Ekološka psihologija
Temelji filozofije
Umetnostna zgodovina 2
Oblikovanje zelenih površin 2
Management v gradnji
Likovni red 2
Oblikovanje cerkvenega prostora in opreme
Merska standardizacija
Multimedijski prostor
Svetloba in osvetlitev v prostoru
Osnove raziskovanja v arhitekturi /urbanizmu
Modeliranje
Arhitekturne analogije
Moderna slovenska arhitektura