Eko-logična arhitektura
Št. ur: 30

Predavatelj: doc.dr.Martina-Zbašnik Senegačnik, univ.dipl.inž.arh.

Ekologija v arhitekturi; Bivalno ugodje; Ekološko in zdravstveno vrednotenje gradiv; Ekološko osveščeno bivanje; Ekološka gradiva; Ekološke konstrukcije; Ekološke površinske obdelave; Tradicionalna arhitektura; Rastline v arhitekturi; Ozelenjene strehe in fasade; Steklenjaki in zimski vrtovi; Pasivna hiša; Nizkoenergetska hiša; Solarna hiša; Ekološka hiša; Ekološka naselja.

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja