Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Št. ur: 30

Predavatelj: doc.dr.Igor Kalčič, univ.dipl.inž.arh.

Detajl kot najmanjši element arhitekturnega jezika. Detajl kot tehnična in estetska kategorija. Geneza detajla v arhitekturi. Parametri oblikovanja detajlov: anatomski, funkcionalni, fizikalni, kemični, tehnološki, estetski. Sestavljanje detajlov v sklope. Teorija stikov. Geometrija sestavljanja. Ovojne konstrukcije in elementi notranjega prostora. Nosilni in nenosilni elementi zgradbe. Odprtine v lupini in notranjem ustroju zgradbe. Načela kompozicije v arhitekturi. Arhitekturni elementi: narava, mesto, hiša, interier, streha, stena, podstavek, steber, vrata, okno, vogal, napušč, venec, stopnice.Kompozicijska načela nekaterih svetovnih in domačih arhitektov.

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja