Arhitekturna teorija in kritika 1
Št. ur: 30

Predavatelj: prof.dr.Žiga Turk, univ.dipl.inž.grad.

V tem tečaju se študente seznani z elementi računalniške strojne in programske opreme, postopkovnim grafičnim jezikom in izvedbo specifičnih grafičnih podob, vključno z animacijo in simulacijo.

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja