Konstrukcijski sistemi
Št. ur: 30

Predavatelj: prof.dr.Jože Kušar, univ.dipl.inž.arh.

Zasnova, tehnologija izdelave in medsebojne zveze industrijskih gradbenih polizdelkov. Razvoj lesenih konstrukcijskih sistemov. Zasnova lesenega prefabrikata. Analiza mikro strukture povezav skeletnega, panelnega in celičnega sistema s pregledom znanih primerov. Novi sistemi in trendi razvoja.

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja