Likovni red 1
Št. ur: 30

Predavatelj: doc. črtomir Mihelj, univ.dipl.inž.arh.

Analiza osnovnih načel estetskega reda na temelju geometrijskih predstav ravnine v prostoru. Obrazec motiva in vmesnega prostora med ponavljanjem: ritem. Sestava enot, podobnih v enem ali več pogledih: hormonija. Interes izravnan z različnostjo: kontrast. Sestavni deli so skladni med seboj, ravnotežje. Izstopanje enote iz celote: prevlada. Osnovni princip kozmičnega reda v svetu časa, prostora, materije in mišljenja.

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja