Arhitekturna teorija in kritika 1
Št. ur: 30

Predavatelj: prof.dr.Fedja Košir, univ.dipl.inž.arh.

Program za leto 2001/2002 (Program se vsako leto prilagodi aktualnim problemom): Traum und Wirklichkeit (Vienna Austriae). človek in prostor. Konstrukcija kot kriterij izraza. Ljubljana kot slovenska prestolnica. Zlata Praga (Kaj je genius loci?). O razlagah baročne arhitekture na Slovenskem.

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja