Arhitekturna teorija in kritika 1
Št. ur: 30

Predavatelj: prof.dr.Fedja Košir, univ.dipl.inž.arh.

Temeljni pojmi. Kodi in stili. Vitruvijeva redakcija antičnih izročil. Dekonstrukcija Vitruvijeve biografije. Albertijeva reinterpretacija Vitruvija. Od traktatov do manifestov. Devetnajsto stoletje: die Stilfrage.Dvajseto stoletje: funkcionalizem. Razvoj arhitekturne teorije na Slovenskem. Kritiška analiza (teorija interpretacije)

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja