Prenova arh. in konzervatorstvo
Št. ur: 90

Predavatelj: prof.dr. Peter Fister, univ.dipl.ing.arh.

Teorija in metode dokumentiranja: cilji in metode temeljnih strok; interdisciplinarni cilji in metode konservatorskega dokumentiranja dediščin; sodobni informacijski sistemi. Analiza in ocena dokumentirane dediščine, priprava kriterijev varstva in prenove: merial za posege v dediščino, reevaluacija dediščine, javna dostopnost ocen; izdelava konservatorskega programa Projekt procesa varstva in prenove dediščine: teorija načrtovanja procesa varstva in prenove, metode izdelave projektov (mednarodno uveljavljene in slovenske posebnosti), projekti konservacije, prezentacije, likovne, tehnološke in vsebinske sanacije, managementa in prostorske prenove, strokovno in javno preverjanje projektov. Izvedba konservatorskega programa: organizacija, korektura programov, dodatne raziskave, izpolnjevanje formalnih zahtev, odgovornost. Aktualnosti in vzorci: novosti doma in po svetu ter v posameznih strokah; posebni problemi, vloga novih tehnologij, managementa, ekologije. Vzorčna predstavitev primerov s kritično oceno izvedbe.

Četrti letnik - Arhitektura
Projektiranje in kompozicija 4
Razvoj urbanizma
Urbanistično načrtovanje
Urbanistična metodologija
Prenova arh. in konzervatorstvo
Družbene zgradbe 2
Stanovanjske zgradbe 2
Industrijske zgradbe
Izbirni predmet - splošni
Izbirni predmet - s področja
Tuj jezik