Urbanistična metodologija
Št. ur: 30

Predavatelj: doc.dr. Ilka Čerpes, univ.dipl.inž.arh.

Temeljni cilji predmeta so naslednji:
Opredeliti in razložiti temeljne pojme v sistemu trajnostnega urejanja prostora. Spoznati študente z metodami in tehnikami urbanističnega načrtovanja. Seznaniti študente s stanjem in težnjami razvoja v prostoru ter s problemi njegovega urejanja. Preizkusiti uporabo operativnih metod in tehnik načrtovanja v konkretnem prostoru. Ozaveščanje študentov za odgovorno poseganje v prostor glede na njihove okoljske, ekonomske socialne učinke.

Četrti letnik - Arhitektura
Projektiranje in kompozicija 4
Razvoj urbanizma
Urbanistično načrtovanje
Urbanistična metodologija
Prenova arh. in konzervatorstvo
Družbene zgradbe 2
Stanovanjske zgradbe 2
Industrijske zgradbe
Izbirni predmet - splošni
Izbirni predmet - s področja
Tuj jezik