Stanovanjske zgradbe 2
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.dr.Aleš Vodopivec, univ.dipl.ing.arh.

Topografija okolja, geometerija vile in perspektiva kot vezni element (renesančne vile v Italiji). Rojstvo novega tipa (Palladio). Povezava notranjega in zunanjega prostora (Wright). Prostorski načrt (Loos). Tektonska logika sodobne gradnje – prosti tloris (Le Corbusier). Kontinuiteta bivalnega prostora (Mies van der Rohe). Vplivi likovne umetnosti, literature in filozofije (Rietveld, Malaparte, Wittgenstein). Avtentično gradivo, geometrijski red in narava (T.Ando). Arhitektura kot oaza tišine (L.Barragan). Tekstura ovoja zgradbe (Herzog & de Meuron, J. Nouvel). Vpliv sodobne umetnosti, konceptualizem, Land art, minimalizem (Mies, Siza, Campo Baeza, Silvestrin). Regionalizem, ekološka gradnja (G.Murcutt). Slovenski prispevek k arhitekturi enodružinske hiše (Plečnik, Tomažič, Šubic, Jugovec).

Četrti letnik - Arhitektura
Projektiranje in kompozicija 4
Razvoj urbanizma
Urbanistično načrtovanje
Urbanistična metodologija
Prenova arh. in konzervatorstvo
Družbene zgradbe 2
Stanovanjske zgradbe 2
Industrijske zgradbe
Izbirni predmet - splošni
Izbirni predmet - s področja
Tuj jezik