Industrijske zgradbe
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.dr. Fedja Košir, univ.dipl.ing.arh.

Kulturne razsežnosti oblikovanja industrijskih objektov. Lokacijska teorija. Razvoj industrije na Slovenskem. Arhitekturne značilnosti oblikovanja industrijskih objektov. Drugi primeri: oblikovanje industrijskih objektov na Danskem. Trendi: primer Renzo Piano. Problemi varnosti in projektiranje industrije.

Četrti letnik - Arhitektura
Projektiranje in kompozicija 4
Razvoj urbanizma
Urbanistično načrtovanje
Urbanistična metodologija
Prenova arh. in konzervatorstvo
Družbene zgradbe 2
Stanovanjske zgradbe 2
Industrijske zgradbe
Izbirni predmet - splošni
Izbirni predmet - s področja
Tuj jezik