Izbirni predmet - splošni
Št. ur: 30

Predavatelj: izbrani mentor

Študenti vpišejo ustreznega predavatelja potem, ko izberejo predmet. Tuji jeziki se izvajajo fakultativno tako, da jih študenti vpisujejo v katerem koli letniku.

Četrti letnik - Arhitektura
Projektiranje in kompozicija 4
Razvoj urbanizma
Urbanistično načrtovanje
Urbanistična metodologija
Prenova arh. in konzervatorstvo
Družbene zgradbe 2
Stanovanjske zgradbe 2
Industrijske zgradbe
Izbirni predmet - splošni
Izbirni predmet - s področja
Tuj jezik