Razvoj urbanizma
Št. ur: 30

Predavatelj: prof.dr. Fedja Košir,univ.dipl.ing.arh.

Uvod (temeljni pojmi). Geneza elementov (prostorskih prvin). Tvorbe in zasnove. Vezano mesto: Orient in klasična antika. Postantična kriza: raščene strukture. Fevdalno "bastidsko mesto". Renesančno "idealno mesto". Racionalistično "žoržetsko mesto". Moderno "tartansko mesto" (19./20.st.).

Četrti letnik - Arhitektura
Projektiranje in kompozicija 4
Razvoj urbanizma
Urbanistično načrtovanje
Urbanistična metodologija
Prenova arh. in konzervatorstvo
Družbene zgradbe 2
Stanovanjske zgradbe 2
Industrijske zgradbe
Izbirni predmet - splošni
Izbirni predmet - s področja
Tuj jezik