Projektiranje in kompozicija 4
Št. ur: 300

Predavatelj: izbrani mentor

Študenti vpišejo mentorja v seminarju; izbira mentorja je načeloma prosta, a mentor mora vnaprej soglašati.

Predmet je hrbtenica programa, ki združuje aplikativni del strokovnih predmetov (vaje). Simulacija projektantskega biroja ali ateljeja se izvaja v mentorskih skupinah, ki združujejo vse letnike v istem prostoru (seminarju). Študent ima svojo delovno mizo, ob kateri se sreča vsak dan s svojim mentorjem. Tradicija, ki traja že od ustanovitve šole (Plečnik, Vurnik), je v času doživljala spremembe in danes je metoda dela prilagojena potrebam in izzivom prakse tako, da se namesto rutinskega akademskega dela pojavljajo nove, žive in v aktualne probleme prostora ter družbe odprte oblike (več dela na terenu, delavnice, natečaji). Vsi izdelki študentov se enkrat letno javno razstavijo.

Četrti letnik - Arhitektura
Projektiranje in kompozicija 4
Razvoj urbanizma
Urbanistično načrtovanje
Urbanistična metodologija
Prenova arh. in konzervatorstvo
Družbene zgradbe 2
Stanovanjske zgradbe 2
Industrijske zgradbe
Izbirni predmet - splošni
Izbirni predmet - s področja
Tuj jezik