Izbirni predmeti
Št. ur: 30

Predavatelj: izbrani mentor

Študenti vpišejo ustreznega predavatelja potem, ko izberejo predmet. Tuji jeziki se izvajajo fakultativno tako, da jih študenti vpisujejo v katerem koli letniku

Tretji letnik - Izbirni predmeti
Arhitekturna teorija in kritika
Idiomatika prostora
Likovni red 1
Konstrukcijski sistemi
Računalniško podprta arhitektura
Detajl v arhitekturni kompoziciji 1
Umetnostna zgodovina 1
Oblikovanje zelenih površin
Eko-logična arhitektura
Splošna varnost
Gradbena in urbanistična zakonodaja