Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Št. ur: 60

Predavatelj: doc.dr. Jaka Bonča, univ.dipl.ing.arh. 

Namen predmeta je razložiti odnos med zaznanim, intuitivnim in objektivnim. Tako predmet povezuje spoznanja kognitivnih znanosti, ki so temelj likovne teorije, z naravoslovnimi in matematiko. Povedano drugače: predmet navaja kako ustvarjamo organizirane zaznave in kako jih prevedemo v risbo — načrt in številsko koto.

Tretji letnik
Projektiranje in kompozicija 3
Osnove gradbene mehanike
Skiciranje arhitekture
Arhitektura mesta
Razvoj arhitekture
Družbene zgradbe 1
Stanovanjske zgradbe 1
Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Izbirni predmet