Stanovanjske stavbe 1
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.dr. Igor Kalčič, univ.dipl.inž.arh.

Bivalna kultura kot del človekove materialne kulture. Funkcionalna analiza stanovanja in stanovanjske zgradbe. Tipološka analiza stanovanja in stanovanjske zgradbe. Vloga koncepta v stanovanjski arhitekturi; stanovanjska hiša kot eksperiment in model. Množična gradnja stanovanj. Skrb države za stanovanje, stanovanjsko gospodarstvo; standardi in normativi. Tehnološki in organizacijski sistemi v stanovanjski gradnji. Humanost bivalnega okolja; stanovanja za depriviligirane skupine in manjšine. Stanovanjska arhitektura v Sloveniji in samograditeljska praksa. Stanovanjska arhitektura v zrcalu družbenega in ekonomskega razvoja. Novi trendi in projekcija razvoja.

Tretji letnik
Projektiranje in kompozicija 3
Osnove gradbene mehanike
Skiciranje arhitekture
Arhitektura mesta
Razvoj arhitekture
Družbene zgradbe 1
Stanovanjske zgradbe 1
Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Izbirni predmet