Družbene zgradbe 1
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.Miloš Florijančič, univ.dipl.inž.arh.

Tloris kot razmejevanje prostora v planimetriji; ravninski prostorski koncepti. Odnos med notranjim in zunanjim prostorom skozi formacijo zasnove in transparentnost zaslonov. Enojno, dvojno in trojno kodiranje prostora in njegovo prehajanje (Mies, Kahn, Le Corbusier, Gehry). Prerez v vertikalni zasnovi javnega prostora, njegovi stereotomni naravi in interpenetraciji volumnov in programov. Svobodno prehajanje prostora po vertikali v konceptih od »Raumplana« do odprte stavbne strukture (Loos, Stirling, Foster). Naris kot odnos med notranjo strukturo in pojavnostjo stavbe; merilo, hierarhija. Fasada kot prezentacija in razumevanje strukturnega koncepta notranje zgradbe hiše (Gehry, Nouvel, Koolhaas). Odnos med individualnim in kolektivnim; merilo enote in celote; spomin in monumentalno. Kreacija javnega prostora kot manifestacija stanja človekovega duha v zgodovini in interpretacija prostora kot humanističnega koncepta svobode; demokracija vs. avtokracija skozi tipološki pristop v arhitekturi.

Tretji letnik
Projektiranje in kompozicija 3
Osnove gradbene mehanike
Skiciranje arhitekture
Arhitektura mesta
Razvoj arhitekture
Družbene zgradbe 1
Stanovanjske zgradbe 1
Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Izbirni predmet