Projektiranje in kompozicija 3
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.dr.Peter.Fister, univ.dipl.inž.arh.

Teorije v (o) arhitekturi po antiki. Razvoj metod vrednotenja in ocenjevanja arhitekture do danes. Pojem in problem tipologije arhitekture. Pojem in problem identitete v arhitekturi. Razvojne zakonitosti umetnosti stavbarstva – arhitekture evropskega kulturnega kroga. Osnove razvojnih zakonitosti umetnosti stavbarstva – arhitekture neevropskih kultur. Sodobne značilnosti razvoja stavbastva – arhitekture – svetovni tokovi. Razvoj in vloga utrdbene arhitekture v svetu in v Sloveniji od začetka srednjega veka do danes. Razvoj in vloga sakralne arhitekture v svetu in v Sloveniji od začetka srednjega veka do danes. Razvoj in vloga posebnih (javnih) stavb v svetu in v Sloveniji od začetka srednjega veka do danes. Razvoj in vloga stanovanjskih stavb v svetu in v Sloveniji od začetka srednjega veka do danes. Razvoj evropskih naselbin in vpliv na arhitekturo. Razvojin vloga arhitekturne identitete na Slovenskem. Osnovne razvojne značilnosti vpliva tehnologije gradnje na Slovenskem.

Tretji letnik
Projektiranje in kompozicija 3
Osnove gradbene mehanike
Skiciranje arhitekture
Arhitektura mesta
Razvoj arhitekture
Družbene zgradbe 1
Stanovanjske zgradbe 1
Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Izbirni predmet