Projektiranje inštalacij
Št. ur: 45

Predavatelj: doc.dr.Sašo Medved, univ.dipl.inž.stroj.

Oblikovanje arhitekturnih, strojnih, električnih in sončnih sistemov za nadzor okolja v stavbah: ogrevanje, hlajenje, vodovodne inštalacije, kanalizacija, akustika, dvigala, eskalatorji, osvetljevanje in ravnanje s trdnimi odpadki. Od fizikalnih zakonitosti do praktične uporabe v stanovanjih, javnih in poslovnih objektih.

Drugi letnik
Projektiranje in kompozicija 2
Konstruiranje in dimenzioniranje
Barvne študije
Elementi oblikovanja in kompozicije
Elementi urbanizma
Zgodovina arhitekture
Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Tehnologija inštalacij
Telovadba