Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.dr. Janez Kresal, univ.dipl.inž.arh.

Teorija gradiv: lastnosti, preizkušanje, izbor. Pregled gradiv: kamen, steklo, keramika, veziva, beton, kovine, plasti, les, ostalo. Razvoj tehnologije in uporabe, lastnosti, patologija in zaščita, površinska obdelava.
Ovojne konstrukcije, predelne stene, spuščeni stropovi, okna in vrata, finalizacija površn, toplotna izolacija, hidroizolacija, zvočna izolacija.

Drugi letnik
Projektiranje in kompozicija 2
Konstruiranje in dimenzioniranje
Barvne študije
Elementi oblikovanja in kompozicije
Elementi urbanizma
Zgodovina arhitekture
Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Tehnologija inštalacij
Telovadba