Zgodovina arhitekture
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.dr.Jože Marinko, univ.dipl.inž.arh.

Razvoj arhitekture do konca antike. Osnove arhitekturnega jezika. Zakonitosti nastanka in razvoja naselij in arhitekture. Tehnika in kompozicija arhitekturnih spomenikov. Kritično vrednotenje in aktualizacija tem.
Prazgodovina, Egipt, Mezopotamija, Perzija. Maloazijske in egejske civilizacije, Grčija, Rim. Prehodno obdobje in vpliv antike na kasnejšo arhitekturo.

Drugi letnik
Projektiranje in kompozicija 2
Konstruiranje in dimenzioniranje
Barvne študije
Elementi oblikovanja in kompozicije
Elementi urbanizma
Zgodovina arhitekture
Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Tehnologija inštalacij
Telovadba