Elementi urbanizma
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.dr.France Rihtar, univ.dipl.inž.arh.

Mesto – opredelive, razvoj in razmer. Razumevanje in spoznavanje mestnega prostora bogati sposobnost za njegovo oblikovanje. Vede, ki se ukvarjajo z urbanim okoljem. Metodologija proučevanja in načrtovanja urbanega okolja (raven posnetka, zaznave in projekta; značilni programi; lega, raba, funkcija, namen, vrednotenje). Socialna, naravna, kulturna okolja. Uporabniki mestnega prostora; lastnosti in ravnanje pešca. Naravni pogoji (tla, voda, klima, zrak, osončenje, temperatura, veter, vlažnost, padavine, hrup, zelenje). Arhitekturni prostor (javni prostor, trg, ulica, področje). Komunikacije v prostoru (promet, informacija, orientacija; barve, napisi, znaki, razsvetljava). Oprema urbanih prostorov. Načela načrtovanja mestnega prostora, vrednostne usmeritve.

Drugi letnik
Projektiranje in kompozicija 2
Konstruiranje in dimenzioniranje
Barvne študije
Elementi oblikovanja in kompozicije
Elementi urbanizma
Zgodovina arhitekture
Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Tehnologija inštalacij
Telovadba