Elementi oblikovanja in kompozicije
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.Vojteh Ravnikar, univ.dipl.inž.arh.

Uvod – miselni okvir. Dvodimenzionalnost talne ploskve. Projektna mreža kot način za analizo horizontalno izražene geometrije prostora. Prehod v tretjo dimenzijo. Odnos črta – pika kot zid – steber. Odčitavanje stanja v prostoru. Kontekst. Prilagajanje projektne mreže obstoječi strukturi prostora. Definicija odnosov med horizontalnimi nivoji arhitekturnega sklopa. Streha in pod, ki definirata vsebino zgradbe. Streha kot izraz odnosa med zgradbo in nebom, pod kot izraz odnosa med zgradbo in tlemi. Zid kot opna in mesto komunikacije (fasada). Fasada kot nagovor in sporočilo o prostoru, ki ga obdaja. Odvisnost fasade od konstrukcije, materialov in kompozicijskih zakonitosti. Perforacija fasade; okna, vrata. Stopnice kot povezava med nivoji, njihov funkcionalni in semantični vidik. Arhitekturni volumen. Vogal kot mesto srečanja zgradbe z urbanim okoljem.

Tu odprete dwg datoteko.

Drugi letnik
Projektiranje in kompozicija 2
Konstruiranje in dimenzioniranje
Barvne študije
Elementi oblikovanja in kompozicije
Elementi urbanizma
Zgodovina arhitekture
Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Tehnologija inštalacij
Telovadba