Barvne študije
Št. ur: 90

Predavatelj: prof. Sergej Pavlin, univ.dipl.inž.arh.

Teoretične zakonitosti mešanja barvnih pigmentov in barvnih svetlob. Barvne teorije po Ittenu in Munsellu. Naravni barvni sestav NCS in RAL razpredelnica. Reprodukcija in izdelava barvnih kart. Barvni krog in barvni vzorec; simultani kontrast, barvni premik in vrednotenje. Barvne osnove impresionistov in Bauhausa (Albers, Itten, Kandinsky, Vasarely). Barve v zunanjem in notranjem prostoru (fasade, dekoracija, ilustracija, reklama). Poslikave v arhitekturi (Vurnik, Plečnik, Kralj, Pengov). Poslikava porušenih evropskih mest po 2. svetovni vojni. Tehnike: risba, akvarel, gvaš, tempera. Barve in računalnik.

Drugi letnik
Projektiranje in kompozicija 2
Konstruiranje in dimenzioniranje
Barvne študije
Elementi oblikovanja in kompozicije
Elementi urbanizma
Zgodovina arhitekture
Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Tehnologija inštalacij
Telovadba