Konstruiranje in dimenzioniranje
Št. ur: 90

Predavatelj: prof.dr.Jože Kušar, univ.dipl.inž.arh. 
Osnove konstruiranja. Lesene konstrukcije. Jeklene konstrukcije. Armiranobetonske konstrukcije. Zidane konstrukcije. Osnove temeljenja.
Pri vsaki vrsti konstrukcije je obravnavan zgodovinski razvoj, tehnologija proizvodnje in vgrajevanja, uporaba predpisov, normativov in standardov, način dimenzioniranja elementov in zgradb po predpisih, sistemi zasnove in povezovanja konstrukcijskih elementov, tendence razvoja in možnosti uporabe v prihodnosti.

Drugi letnik
Projektiranje in kompozicija 2
Konstruiranje in dimenzioniranje
Barvne študije
Elementi oblikovanja in kompozicije
Elementi urbanizma
Zgodovina arhitekture
Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Tehnologija inštalacij
Telovadba