Projektiranje in kompozicija 2
Št. ur: 210

Predavatelj: izbrani mentor abc

Študenti vpišejo mentorja v seminarju; izbira mentorja je načeloma prosta, a mentor mora vnaprej soglašati.
Enkrat v semestru se v seminarjih izvedejo tudi intenzivne in časovno omejene arhitekturne delavnice. V prvem semestru se v okviru projektiranja in kompozicije izvajajo Predstavitvene tehnike (Mihelj).

Drugi letnik
Projektiranje in kompozicija 2
Konstruiranje in dimenzioniranje
Barvne študije
Elementi oblikovanja in kompozicije
Elementi urbanizma
Zgodovina arhitekture
Tehnologija gradnje in gradivo v arhitekturi
Tehnologija inštalacij
Telovadba