Elementi arhitekture
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.dr. Borut Juvanec, univ.dipl.inž.arh.

Arhitektura kot ideja, teorija in materializacija. Odnosi med naročnikom, projektantom, izvajalcem in uporabnikom. Lastnosti prostorov in objektov: dimenzija, oblika, velikost, položaj. človek kot merilo in kriterij. človekovo bivališče kot okvir za preživetje, življenje, delo. Osamitev pred zunanjimi vplivi. Pomen reda, geometrije in proporcij. Nastajanje, trajanje in konec v naravi in arhitekturi. Ljudska arhitektura kot primer človekovega odnosa do okolja, materialov in tehnologije. Življenje z naravo ali proti njej. Antropološka izhodišča v arhitekturi. Enotnost vsebine, konstrukcije in lepote. Vloga človekove razvojne poti in zgodovine. Semantični naboj arhitekturnih elementov. Metode projektiranja. 

Prvi letnik
Projektiranje in kompozicija 1
Predstavitvene tehnike
Matematika
Opisna geometrija
Osnove tehniške mehanike
Arhitektne konstrukcije
Prostoročno risanje
Elementi arhitekture
Telovadba