Prostoročno risanje
Št. ur: 90

Predavatelj: prof.Janez Suhadolc, univ.dipl.inž.arh.

Transformacija prostorske miselne zasnove v strukturo na papirju. Osnovne linearne perspektive. Racionalni pristop in kritično preverjanje risanja v vseh sekvencah nastajanja. Risanje po modelu: risanje preprostih geometrijskih teles, kosov pohištva, strojnih delov, arhitekturnih maket in arhitekturnega pejsaža. Transformacija vidne zaznave v črtno strukturo. Risanje po spominu: razčlenitev objektov na smiselne kompozicijske enote, memoriranje in izris. Risanje po domišljiji – v skladu s temeljnim smotrom predmeta.

Prvi letnik
Projektiranje in kompozicija 1
Predstavitvene tehnike
Matematika
Opisna geometrija
Osnove tehniške mehanike
Arhitektne konstrukcije
Prostoročno risanje
Elementi arhitekture
Telovadba