Arhitektne konstrukcije
Št. ur: 105

Predavatelj: prof.dr.Blaž Vogelnik, univ.dipl.inž.arh.

Osnovni principi geomehanike. Temeljenje visokih zgradb (plitvo in globoko); točkovni, pasovni temelji, temeljne plošče, teorija nosilca na podajni podlagi, berlinski zid, temeljenje s koli. Armiranobetonske konstrukcije: vertikalno nosilni elementi (stebri, stene, zidovi); stropne konstrukcije (enosmerna in križnoarmirana plošča, gobasta plošča, filigranski strop, rebričasti strop, p plošča, rebrasti strop, sovprežni stropovi, prednapeti stropovi). Jeklene konstrukcije: stebri izi osnovnih profilov in kombinacije; nosilci iz osnovnih profilov, satasti nosilci, ravninska in prostorska predalčja, R nosilci. Okvirji: ravninski in prostorski, določanje uklonskih dolžin po teoriji I. reda, teorija II. reda (faktorji varnosti, imperfekcija, iteracija). Lesene konstrukcije: stebri (klasični in kombinirani), nosilci (klasični, zmozničeni, lepljeni, predalčni). Ostrešja: špirovci, lege, škarje, zavetrovanje

Prvi letnik
Projektiranje in kompozicija 1
Predstavitvene tehnike
Matematika
Opisna geometrija
Osnove tehniške mehanike
Arhitektne konstrukcije
Prostoročno risanje
Elementi arhitekture
Telovadba