Predstavitvene tehnike
Št. ur: 210

Predavatelj: doc.črtomir Mihelj, univ.dipl.inž.arh.

Povezovanje narave in geometrije. Povezovanje funkcije in tehnologije. Izražanje z risbo in modelom. Skica, načrt, maketa. Risalno orodje. Tehnične in likovne lastnosti objekta. Sestavine načrta; merilo, projekcije. Risanje črtnih geometrijskih oblik. Prostoročna pisava. Projektna mreža; konstruiranje abecede in številk. Osnove modularne kompozicije; toskanski red po Vignoli. Pravila kotiranja. Uporaba projekcij. Označbe materialov v načrtih. Linearna in materialna skica. Stavbni elementi in notranja oprema – simboli. Prikaz prostora v različnih projekcijah in merilih.


Prvi letnik
Projektiranje in kompozicija 1
Predstavitvene tehnike
Matematika
Opisna geometrija
Osnove tehniške mehanike
Arhitektne konstrukcije
Prostoročno risanje
Elementi arhitekture
Telovadba