Arhitektura mesta
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Uvod: teoretske in vrednostne predpostavke. Soobstoj zgodovinskega in sodobnega mesta: dve naravi, dve hitrosti, dve strategijii, varovanje in inovacije. Arhitektura in mesto v statičnem in dinamičnem okolju. Morfološki pogled na mesto. Strukturni pogled na mesto. Helensko mesto: skladnost naravnega in matematičnega reda. Helenistično mesto: prenos idealnega v konvencionalno. Rimsko mesto: univerzalni praktični red; prostori integriranih interierjev. Srednjeveško mesto; Siena, Benetke. Renesančno mesto; spomenik in ulica; Pienza, Ferrara. Odprto mesto, Baročno mesto: iz parka v mesto, iz mesta v državo. Povest od o dveh mestih: monumentalni Pariz, civilni London. Racionalistično mesto. Industrijsko mesto (Ledoux, Le Corbusier). Modernizacija metropole (Hausmann) in mesto enakosti (Cerda). Romantična metropola (Sitte). Vrtno mesto (Howard). Sinteza zgodovinskih izkušenj (Berlage). Proletarsko mesto (Hofi na Dunaju). Funkcionalistično mesto in kontekst (Groâsiedlungen, skandinavske soseske). Analogno mesto, teorija urbanih dejstev (Rossi). Postmodernistčno mesto (Krier). Postindustrijsko mesto in teorija kompleksnosti postindustrijskega nemesta (OMA).

Tretji letnik
Projektiranje in kompozicija 3
Osnove gradbene mehanike
Skiciranje arhitekture
Arhitektura mesta
Razvoj arhitekture
Družbene zgradbe 1
Stanovanjske zgradbe 1
Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Izbirni predmet