Skiciranje arhitektura
Št. ur: 60

Predavatelj: prof.Marjan Ocvirk, univ.dipl.inž.arh.

Utemeljitev arhitekturne risbe kot temeljne arhitektove govorice. Razvoj arhitekturne risbe. Korenine naše arhitekturne risbe. Evropske arhitekturne šole in njihov vpliv na našo arhitekturno risbo. Arhitekturna risba kot orodje in kot samostojna umetniška stvaritev. Risba kot analiza arhitekturnega spomenika. Analiza arhitekturnega spomenika in prostora na terenu (Italija) z metodo arhitekturne skice. Risanje idealnega arhitekturnega prostora na podlagi materiala iz skicirke. Risba kot abstrakcija arhitekturne ideje s poudarkom na likovnem izrazu.

Tretji letnik
Projektiranje in kompozicija 3
Osnove gradbene mehanike
Skiciranje arhitekture
Arhitektura mesta
Razvoj arhitekture
Družbene zgradbe 1
Stanovanjske zgradbe 1
Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Izbirni predmet