Osnove gradbene mehanike
Št. ur: 60

Predavatelj: doc.dr. Vojko Kilar univ.dipl.ing.arh.

Metoda sil. Metoda premikov in končni elementi; vpliv togosti na delitev obremenitve. Brane, plošče, stene. Statična in dinamična obtežba, osnove pomične obtežbe, ovojnice in vplivnice. Potresne obremenitve, nedoločenost pojava, spekter potresa, približna računska simulacija. Prenos vodoravne obremenitve, določitev nosilnih elementov, problem vertikalnega ravnotežja. Pogoj togih etažnih plošč. Približno računanje prenosa vodoravnih in vertikalnih obremenitev; enoetažni in večetažni sistemi. Točkovni temelji, osnove računa. Ploskovne konstrukcije, osnove. Poliedrične lupine. Geometrija ploskev. Membrane, membranske sile v lupinah. Upogibne motnje in uklonski pojavi pri lupinah.

Tretji letnik
Projektiranje in kompozicija 3
Osnove gradbene mehanike
Skiciranje arhitekture
Arhitektura mesta
Razvoj arhitekture
Družbene zgradbe 1
Stanovanjske zgradbe 1
Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Izbirni predmet