Projektiranje in kompozicija 3
Št. ur: 300

Predavatelj: izbrani mentor

Študenti vpišejo mentorja v seminarju; izbira mentorja je načeloma prosta, a mentor mora vnaprej soglašati.
Enkrat v semestru se v seminarjih izvedejo tudi intenzivne in časovno omejene arhitekturne delavnice.

Predmet je hrbtenica programa, ki združuje aplikativni del strokovnih predmetov (vaje). Simulacija projektantskega biroja ali ateljeja se izvaja v mentorskih skupinah, ki združujejo vse letnike v istem prostoru (seminarju). Študent ima svojo delovno mizo, ob kateri se sreča vsak dan s svojim mentorjem. Tradicija, ki traja že od ustanovitve šole (Plečnik, Vurnik), je v času doživljala spremembe in danes je metoda dela prilagojena potrebam in izzivom prakse tako, da se namesto rutinskega akademskega dela pojavljajo nove, žive in v aktualne probleme prostora ter družbe odprte oblike (več dela na terenu, delavnice, natečaji). Vsi izdelki študentov se enkrat letno javno razstavijo.

Tretji letnik
Projektiranje in kompozicija 3
Osnove gradbene mehanike
Skiciranje arhitekture
Arhitektura mesta
Razvoj arhitekture
Družbene zgradbe 1
Stanovanjske zgradbe 1
Teorija arhitekturnega oblikovanja in kompozicije
Izbirni predmet